Elaine Aron over Hooggevoeligheid-HSP

De Amerikaanse psychologe dr. Eliane N. Aron heeft in 1996 voor het eerst in de psychologie de term HSP ( highly sensitive person) geïntroduceerd. In het Nederlands komt dit neer op Hooggevoeligheid of Hoog sensitiviteit, waardoor we een persoon hoogsensitief  of hooggevoelig noemen.  Hooggevoeligheid kan niet geïnterpreteerd worden als een stoornis, maar is er sprake van een ander soortig karakterstructuur.

Het 1e internationale congres HSP

Vrije Universiteit Brussel

Professor Elke Van Hoof (VUB) was de initiatiefnemer van dit congres op 12 mei 2015 en typeerde hoogsensitiviteit als zijnde: ‘Ik weet wat het is om je anders te voelen’

Klinisch psychologe Elke Van Hoof heeft op dit congres haar grootschalig onderzoek m.b.t. Hoogsensitiviteit laten zien. Er is geen sprake meer van zweverige theorieën, want nu is echt bevestigd dat hooggevoelige personen wel degelijk bestaan.  Scans hebben bewezen dat er echt anders gedacht wordt. Er vindt namelijk een diepgaande informatieverwerking plaats, waardoor er een meer bedachtzame interactie met de buitenwereld ontstaat. Een HSP-er zal daardoor het liefste de situatie eerst willen inschatten, alvorens tot actie over te gaan. De informatiestroom die daardoor binnenkomt, maakt een HSP-er gevoeliger voor overprikkeling. Uit het onderzoek is geconstateerd dat 15% tot 20% van de bevolking Hooggevoelig is.

Gesteld is dat iemand die geen HSP-er is, te maken heeft met een filter in het informatieverwerkingssysteem in de hersenen. De activiteit die je onderneemt bepaalt, welke informatie gefilterd en verwerkt kan worden in de hersenen. Een HSP-er heeft echter niet zo’n filter, waardoor alles binnen kan komen op elk moment. Helaas is er nog geen solide wetenschappelijk onderzoek die aantoont hoe dit precies werkt. Gelukkig laat een MRI scan wel duidelijk zien welke verschillende hersenactiviteiten  tussen HSP-er en een niet HSP-er actief worden. Bij een bepaalde opdracht zie je duidelijk meer gebieden van diepgaande verwerking oplichten bij een HSP-er. Hiermee is duidelijk geconstateerd dat de hersenen van een Hooggevoelige anders functioneren. 

Elaine Aron was één van de sprekers op dit 1e Internationale HSP congres. Na het congres werd Elaine geïnterviewd door Annelyn de Boer:

Vanaf 1991 doet Elaine Aron als Psychotherapeute in Amerika onderzoek naar Hoogsensitiviteit. In het onderstaande filmpje legt Elaine uit wat Hooggevoeligheid is. Een aantal tips komen ook aan de orde:

Het tweede filmpje gaat meer in over de invloed van Hooggevoeligheid in het dagelijks leven, m.b.t. de opvoeding, relaties, de overprikkeling e.d.:

Boeken Elaine Aron die ze tot nu toe geschreven heeft:

Verder verscheen Elaine Aron in de film Sensetive the movie: zij interviewt anderen zoals Alanis Morissette over hun hooggevoeligheid.

 

Klik hier om terug te gaan naar het aanbod van Into Your World

Of ben je er al uit?