Hooggevoelige Kinderen

Je hebt kinderen in allerlei soorten en maten. Die variatie aan karakters, gedragingen, talenten, lichaamsbouwen en andere uiterlijkheden, maakt ieder wereld burger, hoe klein of groot ook, fascinerend, boeiend en uniek. Echter kijken kinderen er anders naar. Gevoed voor de opvoeding, school, omgeving, televisie en social media, e.d., kunnen kinderen bikkelhard zijn. Zeker als een kind uit de toom valt. Het niet passen binnen het gemiddelde, het algemene plaatje van school, de geldende groepsnorm of van de norm van de klas, kan een kind ernstig gaan belemmeren. Het anders zijn kan dan steeds meer een negatieve lading krijgen, die zwaar kan drukken op een kind. Als een kind niet goed in zijn vel zit, kan het niet ten volle tot zijn recht komen. Zeker als de groepsdruk zo groot is en er sprake is van miscommunicatie, pesten en uitsluiting, zie je dit terug in het kind zijn gedragingen. Het kind kan zich terug gaan trekken, het liefst onzichtbaar willen zijn of zo overprikkelt raken dat het driftbuien en veel ruzies heeft. Hoe minder het begrepen wordt, hoe meer het vastloopt in zichzelf en zich geen raad weet. Al die stressfactoren, kunnen geuit worden in bijvoorbeeld slecht eten, slecht inslapen, bed plassen en met buikpijn en/of hoofpijn wakker worden. Het is moeilijk om te ontspannen als de wereld om je heen onvoorspelbaar en niet veilig is.

Als hooggevoelig kind zijn inderdaad je gedachtegangen anders, komen emoties veel heftiger binnen, denk je veel diepgaander, leef je veel intenser, pak je veel omgevingsfactoren op, voel je meer aan, ben je meer gewetensvol en zit je hoofd snel vol met alles wat je oppikt. Voor het kind er zelf erg in heeft, is het overprikkelt. Dan is het verdomd moeilijk om je nog te concentreren en nieuwe informatie toe te laten. Terwijl je het juist zo goed wil doen, gaat het juist vaak bergafwaarts. Dat past niet bij de natuur van een hooggevoelige, dus vaak geeft het zichzelf de schuld ervan. Het gevolg is dat het nog harder zijn best doen en nog meer stress veroorzaakt wordt. Je ziet dan ook dat een hooggevoelig kind over het algemeen vaker ziek is. Voor zo’n kind is ziek zijn een periode van herstel en geen druk voelen, een oplaadmoment. Het is continu op de tenen lopen eist zijn tol. Daarbij kan het kind enorm gevoelig zijn voor de kritiek als het die krijgt.

Voor een hooggevoelig kind is het erg belangrijk om te weten dat het hoog sensitief is. Misschien ook wel helder voelend en helder wetend. Door te leren begrijpen dat anders zijn oké is. Maar ook dat het kind niet de enige is en ermee kan leren omgaan. Hoe meer het zichzelf ontdekt, hoe steviger het kind zich kan gaan voelen. Dat zal op zich al een opluchting zijn.

Als ouder is het ook fijn om beter te weten waar de reacties en gedragingen vandaan komen en hoe er mee om te gaan. Elkaar te leren begrijpen en zoeken naar oplossingen die voor iedereen werkt. Zo kunnen klachten verminderen of verholpen worden.

Als een hooggevoelig kind met een narcistisch persoon in zijn omgeving te maken heeft, dan heeft het extra zwaar. Er kan zo op het geweten van het kind ingespeeld worden, zo gemanipuleerd worden, dat het kind er erg onder lijdt. Als er een scheiding heeft plaatsgevonden, waaruit een omgangsregeling is voortgekomen, moet het kind in twee werelden leven. Vaak in twee zeer uiteenlopende werelden, wat heel veel energie kost om zich staande te houden. Als het kind ook nog als pion gebruikt wordt door één of beiden ouders, dan heeft een hooggevoelig kind extra zwaar belast. Een narcistische ouder kan een kind energetisch zo leegzuigen, dat het murw gemaakt wordt met zijn/haar opruiende opmerkingen over de andere ouder. Dit geeft een groot loyaliteitsconflict. Daarbij kan het kind  het gevoel krijgen in beide werelden niet te voldoen aan de verwachtingen. Hiermee ligt er (on)bewust een enorme last op het kind. Met al die gevoelens weten ze vaak geen raad, laat staan om het allemaal te verwoorden.

Als moeder, als ervaringsdeskundige met een narcistisch persoon, als therapeut en als hooggevoelige kan ik het hooggevoelige kind coachen. Niet in een vast omlijnde setting of therapievorm, maar puur gericht wat het kind op dat moment nodig heeft. Voor het kind is het van belang dat het zichzelf leert te begrijpen, de situatie, hoe de omgeving ermee omgaat en wat hij/zijzelf eraan kunnen doen en de anderen. Het is belangrijk dat een hooggevoelig kind leert zich te ontspannen, te ontladen, op te laden en los te laten. Dat het niet alles hoeft te dragen en het ook bij de ander laat, wat bij de ander hoort. Dat het voor zichzelf mag opkomen, voor wat hij/zij nodig heeft om optimaal te functioneren.

Als een hooggevoelig kind met twee gescheiden werelden te maken heeft, dan kan ik handvaten geven daar beter mee om te gaan.

Hoe een sessie eruit ziet en de frequentie ervan, laat ik echt afhangen wat het kind nodig heeft. Het is maatwerk waarin het hooggevoelige kind voorop staat Er wordt afgestemd en gekeken waar het kind het beste bij gebaat is.

Mocht er veel herkenning zijn m.b.t. je kind en/of situatie, laat het me weten.

Maak gebruik van mijn expertise en neem gerust contact met me op. Dan kijken we samen wat ik voor jou kan betekenen.