Hooggevoeligheid en Narcisme

Wist je dat 1 op 20 mensen narcistische kenmerken hebben, waardoor de kans groot is dat jij in jouw omgeving ermee te maken hebt. Dit kan bijvoorbeeld je partner, je ouder, een familielid, een collega, je beste vriend, je buur, een teamleider of je leerkracht zijn. Wat eerst een prettige “persoonlijkheid” lijkt te zijn, blijkt na enige tijd een tijdelijk opgezet masker te zijn. Zo heeft die persoon vele maskers tot zijn beschikking, kijkend welk masker het beste aanslaat en het meeste resultaat geeft. Er kan veel gemanipuleerd, gekleineerd, vernederd en (geestelijk en lichamelijk) geweld gebruikt worden om zichzelf beter te voelen om ver boven de ander te staan. Alles draait om de narcistische persoon zelf. Voor de buitenwereld ziet het er mooi uit, maar binnenshuis gaat het er heel anders aan toe.

Het verschil tussen een Hooggevoelige en een Narcistisch persoon

Eigenlijk staan deze twee totaal verschillende types lijnrecht tegenover elkaar:

Een HSP-er (Highly Sensitive Person) is samengevat iemand die hoog gevoelig is en heel gewetensvol in het leven staat. Die zijn oprechtheid, eerlijkheid en gevoeligheden moeilijk kan verbloemen en veel intensiteit ervaart. Die overspoelt kan raken van alle indrukken, emoties en energieën in zichzelf en om zich heen.

Een Narcistisch persoon is daarentegen een persoon die andere mensen inzet en gebruikt voor eigen gewin. Om zichzelf op een voetstuk te zetten en alles om zichzelf laat draaien. Die maskers opzet om zijn innerlijke leegte en onzekerheid te verbloemen. Zijn ware aard vaak alleen binnenskamers laat zien. Die doelbewust te werk gaat en de ander steeds meer buiten spel zet. Die nauwelijks emoties toont en (bijna) gewetenloos handelt.

Hoe gek het ook klinkt, ze hebben een aantrekkingskracht op elkaar. Een narcistisch persoon heeft jou als een HSP-er nodig om zijn eigenschappen te kopiëren en in te kunnen zetten, omdat hijzelf niet kan putten uit een gewetensvol innerlijk.

Als je als een HSP-er met een narcistisch persoon te maken krijgt, zal je daar harde lessen uit leren. Om te kunnen overleven, jezelf te leren afschermen en sterker in het leven te gaan staan!

Alleen is dit geen makkelijke weg, weet ik uit ervaring. Tien jaar lang heb ik verplicht het hulpverleningscircuit moeten doorlopen met vele rechtszaken, waar ze veelal niet door hadden waar het werkelijk om draaide. Het heeft  de situatie meer verslechterd dan verbeterd en vele trauma’s erbij veroorzaakt. Dat is de reden dat ik mijn Bewustwordingsburo heb opgericht en jou graag daarbij wil begeleiden.

Je bent van harte welkom!

Vernuftig en doordacht binnendringen in jouw wereld 

Wat eerst zo prettig leek, heeft je doen beseffen in wat voor ellende je bent terecht gekomen. Dit kan een diep spoor achter laten aan wantrouwen, angsten, wanhoop, verdriet, pijn en leegte. Je bent zo uit balans gebracht en misschien zelfs jezelf erin verloren. Het is een uitputtingsslag, omdat je steeds meer op je tenen gaat lopen, vernederd kan worden en/of in diskrediet gebracht kan worden. Je kan van de hemel in de hel terecht gekomen zijn. Dit gaat zo subtiel dat je zo aan jezelf bent gaan twijfelen door de vele kleineringen en machtsvertoon.

Je zal er maar mee te maken hebben!

Inderdaad! Belangrijk is om te weten wat de narcistische kenmerken zijn en vooral hoe je ermee om kunt gaan. Wat is jouw strategie? Hoe bevrijd je jezelf uit het machtsspel, uit het web wat om je heen gesponnen is? Dat is geen gemakkelijke opgave!

Narcisten kunnen namelijk tot het uiterste gaan! Als je uit een narcistische relatie komt, is het vaak nog lang niet over. Het kan juist erger worden, want een narcistisch persoon doet niet snel afstand van “zijn bezit”. Zeker als er kinderen in het spel zijn, wordt het vaak via hen verder uitgespeeld. Zij worden de grootste pion in het machtsvertoon tot ouderverstoting aan toe. Eerst gevolgd door een vechtscheiding en het vaak niet nakomen van afspraken. Telkens heb je te maken met iets onvoorspelbaars om zijn almachtig gevoel ten toon te spreiden en er mensen mee in te pakken.

De enige die daar iets in kan veranderen ben jezelf. Een narcistisch persoon legt het probleem altijd bij de ander neer en zorgt er zoveel mogelijk voor om zelf buiten schot te blijven. Hij ziet überhaupt niet wat zijn persoonlijkheid teweeg brengt en wat voor impact dat heeft op een andermans leven. Hij staat immers ver boven iedereen, de wet en instanties. Door heel kort en feitelijk zonder emotie zaken af te halen, win je al een hele hoop. Elke emotie is een ingang en een overwinning voor een narcistisch persoon.

Hoe gek het ook klinkt, maar na een narcistische relatie moet je vaak ook afkicken. Als je lang genoeg in het spinnenweb hebt vastgezeten, treed er verslaving op. Je hebt continu geïnjecteerd met ondermijnende uitlatingen, dat je dit vaak weer gaat opzoeken. Het kan in de vorm van een nieuwe narcistische partner zijn of door het creëren van een narcistisch intern stemmetje in je hoofd. Om jezelf te blijven voorzien van angst inboezemende opmerkingen, kritiek en jezelf steeds weer van gedachten voorziet die je onderuit halen. Zijn energie heeft zich aan je gehecht en is in je systeem gaan zitten. Zo kan die energie nog steeds huishouden in je.

Daar ben je niet zomaar verlost van. Een energetisch opschoning helpt je om de narcistische energie weg te halen en stukjes van jezelf terug te halen. Een techniek waarbij ik je zeker kan helpen en een onderdeel is van het helingsproces.

Er is ook moed nodig om te gaan praten over wat je hebt meegemaakt en zelf weer stappen durft te zetten. Om weer vertrouwen te krijgen in jezelf, in de ander en in je toekomst. Om een leven op te bouwen vanuit je eigen potentieel en kracht met de mensen om je heen die bij je passen en je power geven.

Weet dat je er niet meer alleen voor staat! Als ervaringsdeskundige en therapeut, kan ik je bijstaan. Zie jezelf niet als een slachtoffer, maar als een survivor. Er is heel veel power nodig om zo’n relatie te doorstaan!

Het is tijd om je op te schonen, te helen en het leven te laten leiden zoals jij het wilt.

♡ Make your world a HAPPY place ♡

Klik hier om terug te gaan naar het Aanbod van Into Your World

Of ben je er al uit?