Privacy beleid

Privacy beleid van Into Your World

De Relatietransformator en Into Your World (beide bedrijven van Joan Rolle) hechten zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacy beleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten ter zake.

Het is belangrijk om te weten hoe De Relatietransformator en Into Your World je persoonsgegevens verwerkt wanneer je onze online en offline diensten en producten koopt en gebruikt, maar ook als je je aanmeldt voor een gratis dienst of product (hierna te noemen als ‘de Dienst’).

 

Persoonsgegevens

De Relatietransformator en Into Your World gaan vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens bestaande uit:

Persoonlijke coaching, mediation, readingen, massages, healingen, familieopstellingen, workshops & trainingen worden maximaal een jaar bewaard.
De gegevens die via de verkoop van artikelen worden ingevuld, worden automatisch vijf jaar bewaard.

 

Persoonlijke gegevens als:

Naam en e-mailadres worden gebruikt voor de nieuwsbrieven, om je te informeren over de Diensten, delen van een blog, voor speciale aanbiedingen en om de Diensten toegankelijk te maken. We verzamelen ook informatie over je computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor ons interne gebruik, om de Dienst te verbeteren.

Als je een offline of online product of dienst koopt of een gratis dienst afneemt, dien je je naam, je e-mailadres en (indien gewenst) je telefoonnummer te verstrekken.

 

Bij een aanvraag voor een consult, vragen we naast je naam en e-mailadres, ook een telefoonnummer. Het telefoonnummer wordt gebruikt om je persoonlijk te kunnen bereiken voor het maken van een afspraak, het verplaatsen van een afspraak of bij geen gehoor te geven aan een gemaakte afspraak, het verstrekken van informatie en beantwoorden van vragen.

 

Bij sommige coaching trajecten dient vooraf een intakeformulier ingevuld te worden om vooraf inzicht te krijgen over de ontstane situatie, gezondheid en over de gezins- en familiegeschiedenis. Dit wordt bewaard in een map, waar ook consultverslagen worden toegevoegd.

 

Betaalgegevens

De betaalgegevens worden gedeeld met het boekhoudprogramma van Moneybird, Woocommerce (betalingssysteem) en de belastingdienst i.v.m. administratie van mijn praktijken.

 

Bescherming van gegevens

De Relatietransformator en Into Your World nemen meerdere passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wachtwoorden worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Elke cliënt heeft een eigen documentenmap, die opgeslagen liggen in een afgeschermde ruimte.

 

Bedrijfsgegevens:

Into Your World en De Relatietransformator

Binnenveen 13
7948DB Nijeveen

Tel. 06-53144514

Website: www.intoyourworld.nl, www.derelatietransformator.nl, www.derelatietransformator.energetix.tv

E-mail: info@intoyourworld.nl, contact@intoyourworld.nl, joanrolle@intoyourworld.nl of info@derelatietransformator.nl, contact@derelatietransformator.nl, joanrolle@derelatietransformator.nl

KvK: 62719688
BTW nummer: 1909.31.589.B.02
IBAN:  NL64KNAB0255039107
BIC: KNABNL2H
t.n.v. De Relatietransformator

 

Afspraken rondom consulten

Indien u een afspraak voor een consult wilt wijzigen c.q. afzeggen, dan kan dit tot uiterlijk 48 uur voor de oorspronkelijk overeengekomen datum.

Helaas ben ik genoodzaakt voor niet of niet tijdig afgezegde afspraken het volledige bedrag van het consult in rekening te brengen. Cliënt dient de betaling van deze geannuleerde afspraak te hebben gedaan alvorens de nieuwe afspraak plaatsvindt.

 

PRIVACYVERKLARING AVG

De Relatietransformator en Into Your World, gevestigd Binnenveen 13, 7948DB Nijeveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website: www.intoyourworld.nl, www.derelatietransformator.nl

E-mail: info@intoyourworld.nl, contact@intoyourworld.nl, joanrolle@intoyourworld.nl of info@derelatietransformator.nl, contact@derelatietransformator.nl, joanrolle@derelatietransformator.nl

De functionaris Gegevensbescherming van De Relatietransformator en Into Your World is: Joan Rolle.

 

Het verwerken van Persoonsgegevens

De Relatietransformator en Into Your World verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Het verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De Relatietransformator en Into Your World verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

– Gezondheid
– Delen van gezins- en familiegeschiedenis

 

Het doel en grondslag om persoonsgegevens te verwerken

De Relatietransformator en Into Your World verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Opleidingen, cursussen, workshops
– Healingen, readingen, mediation, familieopstellingen, massages en/of privé consulten
– Verkoop en versturen van artikelen
– Nieuwsbrief, blog, informeren over de diensten of speciale aanbiedingen

 

De bewaarperiode van persoonsgegevens

We bewaren persoonsgegevens 1 jaar en verkoopgegevens 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Relatietransformator verstrekt uitsluitend gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingdienst als hierom gevraagd wordt. Werknemers en opdrachtnemers van De Relatietransformator en Into Your World zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Het gebruik van Cookies

De Relatietransformator en Into Your World gebruiken alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies waar we gebruik van maken zijn:

tracking cookies: om de effectiviteit van de website te analyseren;

session cookies: om in te loggen en voor het gebruik van onze website;

keep me logged in cookies: om loginnamen te onthouden;

Adobe cookies: om hun service Typekit (voor lettertypes) te kunnen gebruiken.

 

Links

Onze websites bevatten links naar andere websites en diensten (zoals onze betaaldienst, welke door Woocommerce en Moneybird wordt verzorgd).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Relatietransformator en Into Your World en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@intoyourworld.nl of info@derelatietransformator.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Relatietransformator en Into Your World wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiligen van persoonsgegevens

De Relatietransformator en Into Your World neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@intoyourworld.nl of info@derelatietransformator.nl.
De Relatietransformator en Into Your World verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De Relatietransformator en Into Your World bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Vragen

Indien je nog vragen hebt over deze Privacy Beleid, dan kan je een e-mail sturen naar info@derelatietransformator.nl of info@intoyourworld.nl . De Relatietransformator en Into Your World kunnen het Privacy Beleid wijzigen. Op deze pagina staat altijd de meest recente informatie.