Scheiding

Je bent verliefd, in de wolken en je ziet een toekomst samen helemaal zitten. Je gaat samenwonen en/of trouwen, huurt of koopt een huis en het lukt om eventueel kinderen te krijgen. Je geluk kan niet op.

Hoe kan het zo lopen?

Gaandeweg komen er veranderingen in gedrag, in de invulling van vrijetijd, discussies over vrienden, de manier van opvoeden, het elkaar liefhebben, mogelijk gevolgd door leugens en bedrog. Er ontstaan barstjes in het geluk. Als je niet bereid bent beiden om water bij de wijn te doen, worden de barsten steeds groter. Er komen meer ruzies, meer druk, meer spanning en meer leugens om bestwil. Eigenlijk ben je elkaar meer verdriet aan het doen dan je lief is. De verdraagzaamheid wordt minder en de tolerantiegrens is bereikt. Het is tijd om uit elkaar te gaan. Als je het hier beiden over eens bent, lukt het vaak wel om tot een goede afronding te komen en als vrienden uit elkaar te gaan. Je bent tenslotte wel belangrijk voor elkaar geweest.

Als je het niet ziet aankomen

Het kan ook zo zin dat een van de partner het totaal niet zag aankomen, omdat de onderlinge communicatie nauwelijks nog meer aanwezig is. Het enige wat nog met elkaar besproken werden, zijn praktische zaken. Dan kan het een enorme klap zijn en lijkt de grond onder je voeten weggetrokken te worden. De emoties zijn zo voelbaar, waardoor het minder tot niet lukt om redelijk en neutraal te reageren.

Als je niet hetzelfde in staat

De aangever van de scheiding is vaak veel verder in zijn/haar proces en heeft al het nodige verwerkt, voordat hij/zij deze stap is gaan zetten. Als er geen gelijkheid is hoe je erin staat, is de kans groot dat onderhandelingsgespreken ook niet evenredig verlopen. Emoties en kwetsende uitspraken zorgen ervoor, dat er niet meer een helder licht op de scheidingszaak schijnt en vertroebeld wordt. Daardoor kun je dingen over het hoofd gaan zien. Je kunt ook dingen gaan afwijzen of toestemmen, waar je later spijt van hebt. Een mediator is neutraal en zal ervoor zorgen dat de emoties niet de overhand gaan krijgen. Er zal ruimte zijn om de dingen te zeggen die nog gezegd moeten worden, maar wel vanuit het oogpunt dat het tot een goede afronding komt.

Niemand is gebaat bij een vechtscheiding

Als er bedrog, leugens en/of geweld heeft plaats gevonden door een van de partners, is het scheidingsproces een moeilijk traject. Voor je het weet verval je in een vechtscheiding met hoogoplopende gevoelens en verwijten.  Het vertrouwen is weg, waardoor woorden op een weegschaal worden gelegd. Voordat je het weet, ben je alleen maar aan het strijden tegen elkaar i.p.v. te komen tot de juiste besluiten om de echtscheiding door te zetten. Mijns inziens moet er voorkomen worden dat een scheidingsproces nog meer schade berokkent en voortsleept.

Tot een goede afronding komen

In welke situatie je ook zit, is het belangrijk om een relatie goed af te ronden. Als er goede afspraken zijn gemaakt en tot een goede verdeling is gekomen, kun je ook daadwerkelijk deze relatie achter je laten en verder gaan met je leven.

Het ouderschapsplan

Mochten er kinderen in het spel zijn, dan is het nog belangrijker om de relatie goed te beëindigen. Je blijft altijd verbonden aan elkaar via de kinderen. Waarschijnlijk zal je als ouders nog vele besluiten samen moeten nemen. Hoe concreter je het ouderschapsplan maakt, des te duidelijker is het daarna aan welke afspraken gehouden moeten worden. Denk hier niet lichtzinnig over!

Wat leg je samen vast?

Ook als je nog op goede voet met elkaar hebt, kan dit in de toekomst veranderen. Door verschil van meningen over de opvoeding, door de komst van een nieuwe partner, het creëren van een nieuw samengesteld gezin. Om elke keer om de tafel te moeten om concretere afspraken te maken, kan geen pretje zijn. Als je er dan niet uitkomt, kun je naar de rechter stappen, maar daar is altijd weer veel geld en tijd mee gemoeid. Hoe duidelijker de dingen op papier staan, hoe duidelijker het ook voor de kinderen is. Hoe meer beknopter en soepeler je de afspraken maakt, hoe meer ruimte je in de toekomst creëert om als ouders uitgespeeld te worden. Zo zijn kinderen nu eenmaal. Het belangrijk om zo het convenant en ouderschapsplan op te stellen dat je van de alle slechtste situatie uitgaat. Als in de praktijk blijkt dat het soepeler kan, dan pas je dit mondeling aan. Dan kun je wel ten aller tijden weer terugvallen op de gemaakte afspraken, mocht dit nodig zijn.

Vertellen aan de kinderen

Naast dat je er zelf goed moet uitkomen met je partner, is het ook heel belangrijk hoe je de scheiding aan de kinderen gaat vertellen. Wanneer is het juiste moment? Hoe vertel je het aan ze? Wat is belangrijk om wel te vertellen en wat juist niet? Hoe gaan zij met de mededeling om? Je hebt al zoveel dingen aan je hoofd, dat dit erbij in kan schieten om goed voor te bereiden. Als je hier meer over wilt weten, klik dan op: scheiding vertellen aan kinderen.

Mocht je hulp nodig hebben om de scheiding voor te bereiden, het convenant en ouderschapsplan op te stellen en/of het gesprek voor de kinderen goed door te nemen, kan je contact met me opnemen.

Klik hier om terug te gaan naar het Aanbod van Into Your World

Of ben je er al uit?